Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Júdás evangéliuma

2010.11.11
Júdás evangéliuma
 
Júdás evangéliumában van egy nagy tanítás. És ez az amikor Jézus angyalokat teremt a semmiből,hogy őt segítsék beavatni tanítványát a nagy egész bemutatásában. Íme ez a rész így hangzik.
 
Kép (3c) Jézus kozmológiát tanít Júdásnak: a Szellem és az Önmagától született
Jézus azt mondta: "[Gyere], hogy taníthassalak azokról a [titkokról], amelyeket ember még sosem látott. Mert létezik egy nagy és határtalan birodalom, amelyet még egyetlen angyalnemzedék sem látott át, [amelyben] [egy] nagy és láthatatlan [Szellem] van, amelyet
angyal szeme sosem látott,
szív gondolata sosem fogott fel,
és névvel sosem illették.
És egy fényfelhő jelent meg ott. Azt mondta: "Jöjjön létre egy angyal, hogy segítségemre legyen. A nagy angyal, a megvilágosodott, isteni Önmagától Született, kiemelkedett a felhőből. Miatta egy másik felhőből négy másik angyal jött létre, és ők az angyali Önmagától Született segítői lettek (…)
 
Itt Jézus tulajdonképpen bemutatja,hogyan kell teremteni. Azt mondja "jöjjön létre egy angyal" Világos lehet számunkra,hogy valójában mi teremtjük meg magunk számára a világunkat. Ha hitünk akkora lenne mint egy mustár mag (ami köztudottan elég kicsiny) ,hegyeket tudnák elmozdítani. A teremtéshez az kell,hogy pontosan tudjuk mit akarunk teremteni és az,hogy tudjuk,hogy ez megvalósul.
 

Jézus tanít

Egy alkalommal amikor ebédhez ültek és hálaimát mondtak az ebéd felett Jézus nevetni kezdet. Bemutatom az evangélium eme részét és utána magyarázatot adok .

(1a) Első jelenet: Jézus a tanítványaival beszélget: a hálaadó ima vagy az úrvacsora
Egy napon együtt volt a tanítványaival Júdeában, és összegyűlve találta őket, vallásos szertartáshoz leülve. Amikor [odaért] a tanítványaihoz, akik össze voltak gyűlve, ültek és hálaadó imádságot ajánlottak fel a kenyér fölött, [Jézus] felnevetett. Tanítványai azt mondták neki: "Mester, miért neveted ki a hálaadó imánkat? Azt tettük, ami helyes." Ezt válaszolta nekik, mondván: "Nem rajtatok nevetek. Ezt nem a saját akaratotokból teszitek, hanem mert ezen keresztül dicsőíttetik a ti istenetek." Azt mondták: "Mester, te vagy [---] a mi istenünk fia." Jézus azt mondta nekik: "Honnan ismertek engem? Bizony mondom nektek, a köztetek levő emberek nemzedéke nem fog engem ismerni."

(1b) A tanítványok megharagudnak
Amikor a tanítványok hallották ezt, elkezdtek megharagudni, dühbe jönni és szívükben elkezdték őt káromolni. Amikor Jézus észrevette, hogy hiányzik [a megértésük, ezt mondta] nekik: "Miért hozott titeket dühbe ez a feldúltság? A ti istenetek, amely bennetek lakozik, és [---] provokált titeket, hogy megharagudjatok lelketek[ben]. Aki közületek [elég erős] az emberi lények között, hozza ki a tökéletes embert, és álljon arcom elé!" Mind azt mondták: "Megvan hozzá az erőnk!" De a szellemük nem mert odaállni [elé], kivéve Júdás Iskariótest. Képes volt odaállni elé, de nem tudott a szemébe nézni, hanem elfordította az arcát. Júdás [ezt mondta] neki: "Tudom, hogy ki vagy, és hogy honnan jöttél. Barbelo halhatatlan birodalmából vagy. És én nem vagyok méltó kiejteni annak a nevét, aki elküldött téged."

Ha Jézus szemével nézzük a jelenetet akkor azt látjuk,hogy 12 ember evés előtt buzgón hálálkodik valami elképzelt istenségnek . Ez amolyan színjáték. Pontossan látja,hogy tanítványai valahol kívül keresik az istent és nem önmagukban. Szó ami szó ez igen nevetséges. Pont anyíra mint az amikor a templomban egy pap álszentkedik és hajlong kimérten és lezavar valami hamis éneket. A tanítványok nem mernek hálaadás nélkül nekilátni az ételnek ,mert beléjük rögzült ez a szokás. Féltek attól ha nem teszik isten megharagszik rájuk. A magam részéről csatlakoznék Jézushoz és vele együtt nevetnék. De akár meg is tehetem.

Ha valami világossá válik a számunkra csak nevetni tudunk. Mert látjuk magunkat amint izgatottan és lelkesedéssel hiszünk valamiben és szinte úgy mint a 12 tanítvány megszokásból követjük hitünket és még szertartást is végzünk. Szokásos tortúra azért,hogy megnyugodjunk. A szellem az igazi önvalónk a halhatatlan részünk csak nevetni tud. Mert éli a sérthetetlenséget ,mert nem fél. És igaza van . Mitől is kellene félni?

Az evangélium többi részében Júdásról van szó.

(1c) Jézus négyszemközt beszél Júdással
Tudva, hogy Júdás valami magasztosra reagált, Jézus ezt mondta neki: "Lépj el a többiektől, és elmondom neked a Királyság titkait. Számodra lehetséges, hogy elérd azt, de nagyon fájdalmas lesz. Mert valaki más fog a helyedre lépni, hogy a tizenkét [tanítvány] ismét teljességben legyen az istenével." Júdás azt mondta neki: "Mikor fogod nekem elmondani ezeket a dolgokat, és mikor fog a fény nagy napja felkelni a nemzedéknek?" De amikor ezt mondta, Jézus otthagyta.

(3a) Hármas jelenet: Júdás visszaemlékezik egy látomásra, és Jézus válaszol
Júdás azt mondta: "Mester, ahogy mindnyájukat meghallgattad, most hallgass meg engem is. Mert nagy látomásom volt." Amikor Jézus ezt meghallotta, nevetett, és azt mondta neki: "Te tizenharmadik szellem, miért próbálkozol ilyen keményen? De csak mondd, és én elnéző leszek veled." Júdás azt mondta neki: "A látomásban láttam magam, amint a tizenkét tanítvány megkövez engem, és üldöz [engem keményen]. És egy helyre is eljutottam, [---] utánad. Láttam [egy házat], és a szemem nem bírta [felfogni] annak méretét. Nagy emberek vették körül, és annak a háznak zöld lomb volt a teteje, és a ház közepén egy [tömeg volt ---két sor hiányzik---], mondva: "Mester, vigyél be engem ezekkel az emberekkel együtt." Jézus válaszolt és ezt mondta: "Júdás, a csillagod félrevezetett." Így folytatta: "Senki, aki halandótól született, nem méltó arra, hogy belépjen abba a házba, amelyet láttál, mert az a hely a szenteknek van fenntartva. Sem a nap, sem a hold nem fog ott uralkodni, sem a nappal, hanem a szent fog ott lakozni mindig, az örök birodalomban, a szent angyalokkal. Nézd, én elmagyaráztam neked a királyság titkait, és tanítottalak a csillagok hibáiról; és [---] elküldi azt [---] a tizenkét eón.

(3j) Jézus azokról beszél, akik az ő nevében lettek megkeresztelve, és Júdás árulásáról
Júdás azt mondta Jézusnak: "Nézd, mit fognak tenni azok, akik a te nevedben meg lettek keresztelve?" Jézus ezt mondta: "Bizony mondom [neked], ez a keresztség [---] nevem [---kilenc sor hiányzik---] hozzám. Bizony mond[om] neked, Júdás, [akik] áldozatot hoznak Szaklasznak [---] isten [---három sor hiányzik---] minden, ami gonosz. De te mindnyájuk fölé emelkedsz. Mert te fogod feláldozni az embert, akit magamra öltöttem.
Szarvad már felemelkedett,
Bosszúd már fellobbant,
Csillagod már ragyogva megmutatkozott
És szíved [---]
Bizony, [---] a te utolsó [---] lett [---két és fél sor hiányzik---] szomorú [---két sor hiányzik---] az uralkodó, mert ő el lesz pusztítva. És akkor Ádám nagy nemzedékének képe felmagasztaltatik, mert ez a nemzedék, amely az örök birodalmakból van, a menny, a föld és az angyalok előtt létezik. Emeld fel szemedet, és nézz a felhőbe, és azon belül a fénybe és az azt körülvevő csillagokra. Az a csillag, amelyik a te utadat mutatja, a te csillagod." Júdás felemelte szemét, látta a fénylő felhőt, és belelépett abba. Azok, akik a talajon álltak, hangot hallottak kijönni a felhőből, amely azt mondta [---] nagy nemzedék [---] kép [---] [---öt sor hiányzik---]

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.